Lâm Đồng kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thăm và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ảnh Đức Thiệm
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thăm và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ảnh Đức Thiệm
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thăm và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ảnh Đức Thiệm
Lên top