Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ và chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ và chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ và chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Việt Lâm
Lên top