Hàng trăm công nhân ngừng việc: Chủ yếu do thái độ ứng xử

Hàng trăm công nhân nhà máy may Wooin Vina (huyện Diễn Châu) ngừng việc đòi quyền lợi. Ảnh: VH
Hàng trăm công nhân nhà máy may Wooin Vina (huyện Diễn Châu) ngừng việc đòi quyền lợi. Ảnh: VH
Hàng trăm công nhân nhà máy may Wooin Vina (huyện Diễn Châu) ngừng việc đòi quyền lợi. Ảnh: VH
Lên top