Hải Dương: Gần 3.000 công nhân ngừng việc vì bữa ăn trưa kém chất lượng

Công nhân Công ty NamYang Delta Hải Dương ngừng việc tập thể yêu cầu bữa ăn ca đảm bảo chất lượng. Ảnh: Bùi Tú
Công nhân Công ty NamYang Delta Hải Dương ngừng việc tập thể yêu cầu bữa ăn ca đảm bảo chất lượng. Ảnh: Bùi Tú
Công nhân Công ty NamYang Delta Hải Dương ngừng việc tập thể yêu cầu bữa ăn ca đảm bảo chất lượng. Ảnh: Bùi Tú
Lên top