Vụ ngừng việc tại Cty KaiYang: Ưu tiên giải quyết chế độ người lao động

2.500 CNLĐ Cty KaiYang ngừng việc sáng 12.8 Ảnh ĐL
2.500 CNLĐ Cty KaiYang ngừng việc sáng 12.8 Ảnh ĐL
2.500 CNLĐ Cty KaiYang ngừng việc sáng 12.8 Ảnh ĐL
Lên top