Phát triển Đảng trong doanh nghiệp:

Hạn chế do chưa nhận thức hết được tầm quan trọng

Rất nhiều công nhân mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong ảnh, sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt. Ảnh: Thu Hằng
Rất nhiều công nhân mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong ảnh, sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt. Ảnh: Thu Hằng
Rất nhiều công nhân mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong ảnh, sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt. Ảnh: Thu Hằng
Lên top