Những con số ấn tượng trong công tác phát triển đảng viên tại nhà trường

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh PV
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh PV
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh PV
Lên top