Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Đại diện các bên tham gia ký thoả thuận hợp tác cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Đại diện các bên tham gia ký thoả thuận hợp tác cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Đại diện các bên tham gia ký thoả thuận hợp tác cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Lên top