Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, người lao động trực tiếp

Đại diện Đảng bộ 2 doanh nghiệp thuộc VRG nhận Cờ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với thành tích Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm 2015 -2019. Ảnh: Bảo Khánh
Đại diện Đảng bộ 2 doanh nghiệp thuộc VRG nhận Cờ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với thành tích Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm 2015 -2019. Ảnh: Bảo Khánh
Đại diện Đảng bộ 2 doanh nghiệp thuộc VRG nhận Cờ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với thành tích Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm 2015 -2019. Ảnh: Bảo Khánh
Lên top