Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bộ công ty xem xét kết nạp. 
Ảnh: Xuân Quỳnh
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bộ công ty xem xét kết nạp. Ảnh: Xuân Quỳnh
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bộ công ty xem xét kết nạp. Ảnh: Xuân Quỳnh
Lên top