Hải Phòng lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân

Liên đoàn Lao động thành phố thí điểm lắp wifi miễn phí ở 10 khu nhà trọ công nhân tháng 3.2019. Ảnh Mai Dung
Liên đoàn Lao động thành phố thí điểm lắp wifi miễn phí ở 10 khu nhà trọ công nhân tháng 3.2019. Ảnh Mai Dung
Liên đoàn Lao động thành phố thí điểm lắp wifi miễn phí ở 10 khu nhà trọ công nhân tháng 3.2019. Ảnh Mai Dung
Lên top