LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng)

Hơn 500 công nhân, lao động vui Tết sum vầy

Chương trình văn nghệ đặc sắc do CNVCLĐ huyện An Dương biểu diễn trong chương trình Tết sum vầy 2020. Ảnh Mai Dung
Chương trình văn nghệ đặc sắc do CNVCLĐ huyện An Dương biểu diễn trong chương trình Tết sum vầy 2020. Ảnh Mai Dung
Chương trình văn nghệ đặc sắc do CNVCLĐ huyện An Dương biểu diễn trong chương trình Tết sum vầy 2020. Ảnh Mai Dung
Lên top