LĐLĐ Hải Phòng: Tổ chức khai trương sử dụng miễn phí mạng wifi cho CNLĐ

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng (bên phải), ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố đi thăm phòng trọ công nhân lao động. Ảnh: PV.
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng (bên phải), ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố đi thăm phòng trọ công nhân lao động. Ảnh: PV.
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng (bên phải), ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố đi thăm phòng trọ công nhân lao động. Ảnh: PV.
Lên top