Hải Phòng bỏ mô hình tổ quản lý đô thị phường từ năm 2022

UBND TP.Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo về việc chấm dứt mô hình thí điểm Tổ Quản lý đô thị phường đang thực hiện tại các quận trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
UBND TP.Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo về việc chấm dứt mô hình thí điểm Tổ Quản lý đô thị phường đang thực hiện tại các quận trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
UBND TP.Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo về việc chấm dứt mô hình thí điểm Tổ Quản lý đô thị phường đang thực hiện tại các quận trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top