Hải Dương yêu cầu xét nghiệm hết F1 liên quan đến các ca COVID-19

Cách ly khu vực quán bò tươi  có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh BT
Cách ly khu vực quán bò tươi có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh BT
Cách ly khu vực quán bò tươi có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh BT
Lên top