Ca bệnh 867 nhiễm COVID-19 từ Hải Dương chứ không phải lây ở Hà Nội

Cán bộ y tế sắp xếp các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bích Ngọc
Cán bộ y tế sắp xếp các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bích Ngọc
Cán bộ y tế sắp xếp các mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bích Ngọc
Lên top