Giải quyết vấn đề xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương như thế nào?

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ Đà Nẵng. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ Đà Nẵng. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ Đà Nẵng. Ảnh: Lao Động
Lên top