Hà Tĩnh góp ý Luật Công đoàn: Cần duy trì thu 2% kinh phí công đoàn

Hội nghị góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sáng 12.10 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hội nghị góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sáng 12.10 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hội nghị góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sáng 12.10 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top