Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Bà Lê Thị kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM góp ý dự thảo Luật Công đoàn. Ảnh Nam Dương
Bà Lê Thị kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM góp ý dự thảo Luật Công đoàn. Ảnh Nam Dương
Bà Lê Thị kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM góp ý dự thảo Luật Công đoàn. Ảnh Nam Dương
Lên top