Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Việc góp ý dự thảo Luật Công đoàn được nhiều cơ quan, ban ngành quan tâm. Ảnh Nam Dương
Việc góp ý dự thảo Luật Công đoàn được nhiều cơ quan, ban ngành quan tâm. Ảnh Nam Dương
Việc góp ý dự thảo Luật Công đoàn được nhiều cơ quan, ban ngành quan tâm. Ảnh Nam Dương
Lên top