Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công đoàn:

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình phương án duy trì 2% kinh phí công đoàn

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại phiên họp. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại phiên họp. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại phiên họp. Ảnh T.Vương
Lên top