Hà Nội thành lập được gần 9.000 Tổ an toàn COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI với 12 tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 trong công ty. Ảnh: Hải Anh
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI với 12 tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 trong công ty. Ảnh: Hải Anh
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI với 12 tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 trong công ty. Ảnh: Hải Anh
Lên top