Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo: Công nhân sẵn sàng chung tay

Chị Nguyễn Thị Toàn trong ca làm việc tối 27.5. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Thị Toàn trong ca làm việc tối 27.5. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Thị Toàn trong ca làm việc tối 27.5. Ảnh: NVCC
Lên top