100% doanh nghiệp các khu công nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm nhà ăn ca của doanh nghiệp tổ chức đúng quy định phòng chống dịch COVID-19
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm nhà ăn ca của doanh nghiệp tổ chức đúng quy định phòng chống dịch COVID-19
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm nhà ăn ca của doanh nghiệp tổ chức đúng quy định phòng chống dịch COVID-19
Lên top