Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục chi trả tiền hỗ trợ dịch COVID -19

Người dân đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư
Người dân đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư
Người dân đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư
Lên top