Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: “Cháu xin rút, nhường người khó hơn”

Gia đình bà Lâm Thị Hằng - một lao động tự do ở TP.Cần Thơ - nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: nhân hảo
Gia đình bà Lâm Thị Hằng - một lao động tự do ở TP.Cần Thơ - nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: nhân hảo
Gia đình bà Lâm Thị Hằng - một lao động tự do ở TP.Cần Thơ - nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: nhân hảo
Lên top