1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Lên top