Tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ: Nghĩa cử đẹp của người dân

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư.
Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư.
Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư.
Lên top