Hà Nam: Nói chuyện chuyên đề về phòng chống COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm tặng gel, nước rửa tay sát khuẩn cho nữ công nhân viên chức lao động.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm tặng gel, nước rửa tay sát khuẩn cho nữ công nhân viên chức lao động.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm tặng gel, nước rửa tay sát khuẩn cho nữ công nhân viên chức lao động.
Lên top