Phát động nữ công nhân viên chức lao động mặc áo dài

Cán bộ nữ cơ quan TLĐ với trang phục áo dài sáng 5.3. Ảnh: T.A
Cán bộ nữ cơ quan TLĐ với trang phục áo dài sáng 5.3. Ảnh: T.A
Cán bộ nữ cơ quan TLĐ với trang phục áo dài sáng 5.3. Ảnh: T.A
Lên top