Gắn trách nhiệm cá nhân trong suốt quá trình triển khai dự án

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Lên top