Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 2

Đồng chí Tạ Văn Đồng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT TLĐ phát biểu tại  hội nghị. Ảnh: V.L
Đồng chí Tạ Văn Đồng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT TLĐ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.L
Đồng chí Tạ Văn Đồng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT TLĐ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.L
Lên top