Mong muốn Tiền Giang sớm có Thiết chế công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động

Đồng chí Phạm Thế Duyệt cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu trưng bày căn hộ mẫu tại Thiết chế Công đoàn Tiền Giang (Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang).
Đồng chí Phạm Thế Duyệt cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu trưng bày căn hộ mẫu tại Thiết chế Công đoàn Tiền Giang (Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang).
Đồng chí Phạm Thế Duyệt cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu trưng bày căn hộ mẫu tại Thiết chế Công đoàn Tiền Giang (Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang).
Lên top