Tiền Giang: Công nhân lao động hào hứng với thiết chế công đoàn

Cán bộ công đoàn hướng dẫn CNLĐ tìm hiểu dự án thiết chế công đoàn. Ảnh: PV
Cán bộ công đoàn hướng dẫn CNLĐ tìm hiểu dự án thiết chế công đoàn. Ảnh: PV
Cán bộ công đoàn hướng dẫn CNLĐ tìm hiểu dự án thiết chế công đoàn. Ảnh: PV
Lên top