Phấn đấu bàn giao 300 căn hộ đầu tiên tại dự án thiết chế Công đoàn Hà Nam

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 2, khoá XII. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 2, khoá XII. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 2, khoá XII. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top