Công đoàn Điện lực Việt Nam:

Đồng hành với doanh nghiệp chăm lo tốt việc làm, đời sống cho NLĐ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Cờ Thi đua của 
Thủ tướng cho Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Cờ Thi đua của Thủ tướng cho Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Cờ Thi đua của Thủ tướng cho Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Lên top