An toàn vệ sinh lao động cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Tổng kết. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Tổng kết. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Tổng kết. Ảnh: Hải Anh
Lên top