Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC):

Năm 2020 đảm bảo "3 an", không xảy ra vụ tai nạn lao động nào

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Chủ tịch Công đoàn Phạm Quốc Khánh chủ trì Hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động năm2020. Ảnh: An Nhiên
Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Chủ tịch Công đoàn Phạm Quốc Khánh chủ trì Hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động năm2020. Ảnh: An Nhiên
Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Chủ tịch Công đoàn Phạm Quốc Khánh chủ trì Hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động năm2020. Ảnh: An Nhiên
Lên top