Đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới: “Khó khăn cũng không “né” được”

Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2018 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng không thể "né". Ảnh: N.HẢI
Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2018 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng không thể "né". Ảnh: N.HẢI
Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2018 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng không thể "né". Ảnh: N.HẢI
Lên top