Doanh nghiệp Đà Nẵng đóng cửa 14 ngày, vẫn trả lương 4.000 công nhân

Lên top