Đà Nẵng giảm thời gian cách ly F1 xuống 14 ngày, riêng F2 vẫn 21 ngày

Đà Nẵng giảm thời gian cách ly F1 xuống 14 ngày, riêng F2 vẫn 21 ngày. Ảnh: TT
Đà Nẵng giảm thời gian cách ly F1 xuống 14 ngày, riêng F2 vẫn 21 ngày. Ảnh: TT
Đà Nẵng giảm thời gian cách ly F1 xuống 14 ngày, riêng F2 vẫn 21 ngày. Ảnh: TT
Lên top