Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày với F0, F1 điều trị COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top