Kiến nghị xem xét hỗ trợ cho người lao động cách ly tại doanh nghiệp

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội trình bày ý kiến tại tổ. Ảnh: Bảo Hân
Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội trình bày ý kiến tại tổ. Ảnh: Bảo Hân
Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội trình bày ý kiến tại tổ. Ảnh: Bảo Hân
Lên top