Resort 5 sao tài trợ cách ly miễn phí bà con Quảng Nam, Đà Nẵng hồi hương

Khách sạn 5 sao tài trợ nơi cách ly miễn phí cho bà con Quảng Nam, Đà Nẵng. Ảnh: TT
Khách sạn 5 sao tài trợ nơi cách ly miễn phí cho bà con Quảng Nam, Đà Nẵng. Ảnh: TT
Khách sạn 5 sao tài trợ nơi cách ly miễn phí cho bà con Quảng Nam, Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top