Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước làm Trưởng ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh.
Lên top