Điểm sáng thực hiện chăm lo cho nữ công nhân lao động ở Tiền Giang

CĐCS Công ty cổ phần may Công Tiến treo băng rôn phong trào thi đua tại xưởng sản xuất. Ảnh: Lý Oanh
CĐCS Công ty cổ phần may Công Tiến treo băng rôn phong trào thi đua tại xưởng sản xuất. Ảnh: Lý Oanh
CĐCS Công ty cổ phần may Công Tiến treo băng rôn phong trào thi đua tại xưởng sản xuất. Ảnh: Lý Oanh
Lên top