LĐLĐ tỉnh Tiền Giang bầu bổ sung 4 ủy viên BCH

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền (bìa phải) chúc mừng các ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh Tiền Giang mới được bầu. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền (bìa phải) chúc mừng các ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh Tiền Giang mới được bầu. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền (bìa phải) chúc mừng các ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh Tiền Giang mới được bầu. Ảnh: K.Q
Lên top