LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao “Mái ấm Công đoàn”

Bàn gao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Ngô Thị Pha. Ảnh: K.Q
Bàn gao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Ngô Thị Pha. Ảnh: K.Q
Bàn gao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Ngô Thị Pha. Ảnh: K.Q
Lên top