Đề nghị kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động

Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó cục trưởng Cục An toàn Lao động Bộ LĐTBXH (thứ 3 từ trái sang) - trao Bằng khen của Tổng liên đoàn cho các cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó cục trưởng Cục An toàn Lao động Bộ LĐTBXH (thứ 3 từ trái sang) - trao Bằng khen của Tổng liên đoàn cho các cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó cục trưởng Cục An toàn Lao động Bộ LĐTBXH (thứ 3 từ trái sang) - trao Bằng khen của Tổng liên đoàn cho các cá nhân. Ảnh: Hải Anh
Lên top