Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông nhận Bằng khen

Lên top